Telefon: (216) 450 29 20-21    Mail: info@nesdanismanlik.com

1 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29671

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:    2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Haklı     sebebe istinaden ek süre verilmesi

GEÇİCİ     MADDE 28 – (1) Bu maddenin    yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz    kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri    kapsamında, önceden ihraç edilen eşyanın, ithal eşyasının işlenmesi    suretiyle elde edilecek ihraç eşyası ile asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari    kalite ve teknik özellikler itibariyle aynı veya daha ileri nitelikleri    taşıması kaydıyla, ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılmayan    ancak belge sahibi firmanın stoklarında bulunan ve bu durumu yeminli mali    müşavir raporu ile tevsik edilen ithal eşyasının ihraç eşyası bünyesinde    kullanılıp ihraç edilmesini teminen, bu maddenin    yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik    ortamda müracaat edilmesi halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü    tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe    ilişkin olarak dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir.

(2) Bu kapsamda verilen ek süre içerisinde, yeminli    mali müşavir raporuyla stoklarında bulunduğu tespit edilen ithal eşyasına    tekabül eden işlem görmüş ürünün ihracatı dahilde    işleme izin belgesi taahhüt hesabına sayılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Nes Danışmanlık

Firmamız, 10 yılı aşkın süredir hizmet sektöründeki tecrübesi ile İstanbul merkezli olarak Türkiye geneline hizmet vermektedir. Öncelikli amacımız Doğru bilgi ,dürüst davranış , kaliteli iş ve en kısa zamanda hizmet vererek kendi alanında örnek bir kuruluş olmaktır. İşimizin gereği olarak hızlı, doğru ve çabuk sonuç alınmasıdır.

Mesleki bilgimizde kenara atılamaz tecrübemizle tüm işlerimizde çözüme ulaşmakta, ayrıca periyodik olarak müşterilerimizi değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmekteyiz. 

E-Bülten

Bizi Takip Etmek için Kayıt Olunuz

İletişim

Adres: Necatibey Caddesi No:49/A KARAKÖY İSTANBUL

Telefon: (216) 450 29 20

Faks: (212) 245 52 41

Web: nesdanismanlik.com