1- Yenileme
2- Ünvan,Adres ve Nevi Değişikliği
3- Marka Mülkiyetinde Değişiklik
4- Lisans İşlemleri
5- Haciz
6- Teminat gösterme
7- Rehin İşlemi
8- Marka Hakkından Vazgeçme
olarak sıralanabilir.