TOPLULUK MARKA TESCİL SİSTEMİ

Topluluk marka tescil sistemi Avrupa Birliği'nin tüm üyelerini koruma kapsamına alan ve her ülkede eşit haklar sağlayan bir marka tescil sistemidir.

Sistem, merkezi İspanya'nın Alicante şehrinde olan İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi - OHIM tarafından idare edilmektedir.

Topluluk Markasının Avantajları

-Marka ihlal davalarında Topluluk mahkemeleri
-Devir, lisans hakkı
-Ulusal başvurular için önceki hak oluşturur
-Kıdem (Seniority)
-AB'nin genişlemesi halinde koruma kapsamı genişleyecek


Topluluk marka başvurusunda bulunma yetkisine sahip kişiler
-Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları
-Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin vatandaşları
-Avrupa Birliği ülkelerinde ya da Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkelerde ticari ve etkin bir işletmeye sahip olan taraflar
-Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı marka koruması hakkını tanıyan ülke vatandaşları

Topluluk markasının tesciliyle elde edilen haklar

-Markanın kullanımı hakkı
-Markanın taklit edilmesini ve ticari alanda kullanımını önleme hakkı
-Üçüncü şahısların marka hakkını ihlal etmesi durumunda tazminat talep etme hakkı
-Topluluğun tümünde veya bir bölümünde, malların tümü veya bir kısmı için markayı devretme ve lisans verme hakkı
-Tüketici nezdinde iltibas yaratacak ulusal markalara ya da Topluluk markalarına itiraz etme hakkı