PATENT BAŞVURUSU VE PATENT ÜZERİNDEKİ TASARRUFLAR

Patent Belgesi almış olan kişi veya firmaların aşağıdaki işlemleri TPE'ye bildirmeleri gerekmektedir.

1- Sözleşmeye dayalı lisans; patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.
2- Patent sahibinin lisans verme teklifi; patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, TPE'ye yazılı olarak yapacağı bir başvuru ile buluşu isteyen herkeze lisans vereceğini belirtir. Enstitü lisans verme teklifini Patent siciline kayıt ederk ilan eder.
3- Patent başvurusu veya patent hakkının devri; Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir.
4- Patent hakkının veraset yoluyla intikali ya da rehin edilmesi; Bir patent başvurusu veya patent başkasına miras yolu ile intikal edebilir ya da rehin edilebilir.
5- Kullanma zorunluluğu; Patent sahibi ya da yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır.
6- Ünvan ya da adres değişikliği; Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanında ya da adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin Patent siciline kaydedilmesi gerekir.