Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür.

Ayrıca, Tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde LİSANS sözleşmesine konu olabilir.

Tasarım hakkının MİRAS yoluyla intikali ve rehnedilmesi de mümkün olmaktadır.

HÜKÜMSÜZLÜK
Tasarım tescilinin hükümsüz kılınması söz konusu olabilmektedir. Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tescile ilişkin hükümsüz kararı:
- Tasarımın koruma şartlarına sahip olmadığının ispat edilmesi ( Yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar, koruma kapsamı dışında kalan tasarımlar)

- Hak sahipliğinin başka kişi veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse,

- Sonradan Kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer bir tasarımın başvuru tarihinin kendisinden daha önce olması halinde
hükümsüzlük kararı verilebilmektedir.