Çevre Uyum Belgesi (ÇUB) başvurusunu yapması için gerekli evraklar;
TAP üyeleri için;

1. Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.)
2. ..... yılı Kota Müracaat Formu (Firma tarafından hazırlanacak.)
3. İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)
4. Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli)
5. ÇUB ücreti banka dekontu (TAP’dan temin edilecektir.)
6. Fatura Bilgi Formu (TAP’dan temin edilecektir.)
7. Atık Pil Yönetim Planı (Tekrar gönderilmeyecek, açıklaması dilekçededir.)