İthalat İzni ve Belgelendirme Hizmetleri
Gıda Üretim İzni
Çalışma İzni ve Sicil İşlemleri
Alkollü içki Kontrol Belgesi (TAPDK dağıtım yetkisi için ayrıca başvuru yapılır)