Zirai Kredilendirme Belgesi alımı;

Gerekli Evraklar;
1- Ürün tanıtım kataloğu
2- Kullanım ve Bakım Kitapçığı
3- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Tarım Kredi Kooperatifi Anlaşması;
Gerekli Evraklar;

1- İnceleme Dekontu
2- Deney Raporu Fotokopisi
3- Zirai Kredilendirme Belgesi/ Ruhsat fotokopileri
4- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
5- İmza Sirküleri (noter tasdikli)
6- Distürbütörlük belge fotokopisi
7- Garanti Belgesi fotokopisi
8- Vekaletname fotokopisi
9- Kullanım ve Bakım Kitapcığı