Hariçte İşleme Faaliyeti: İşlem görmüş ürün şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, geçici olarak ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini ihtiva eden faaliyetleri kapsar.

İthal ve İhrac madde listesi ile kapasite raporunuzu gönderdiğiniz takdirde proje formunuz hazırlanacaktır.