LABORATUAR BELGESİ

Türk Standardları Enstitüsü’nün ürün belgelendirme hizmetlerinde kullanılmak üzere TS EN ISO/IEC 17025 standardı dikkate alınarak yaptığı belgelendirme sonucunda laboratuara verdiği belgedir. Belgelendirilen laboratuarlar Türk Standardları Enstitüsü’nün ihtiyaç duyması durumunda taşeron laboratuar olarak kullanılmaktadır. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır.

Laboratuvar Belgesi Simgesi; Laboratuvar Belgesi almış laboratuvarların yayınlayacakları deney raporları üzerinde kullanılabilen monogramdır.