KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARACI UYGUNLUK BELGESİ

Karayolu İle Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi; Çevre Bakanlığınca 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Tehlikeli Atıklarn Kontrolü Yönetmeliği” ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 22.10.1976 tarih ve 15742 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde araçların muayene ve kontrolü sonucunda düzenlenen ve geçerlilik süresi 3 yıl olan belgedir.