TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ (TSE marka kullanma hakkı)
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir

KALİTE UYGUNLUK BELGESİ,
Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir

EX KALİTE UYGUNLUK BELGESİ,
EX Kalite Uygunluk Belgesi; İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların, parlayıcı ve yanıcı gaz ortamında kullanılan emniyeti arttırılmış elektrikli malzemeler ile ilgili ürünlerinin, uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE-ex Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir

TSE HARMONİZE DÖKÜMANLARA UYGUNLUK BELGESİ (TSE-HAR Markası)
Türk Standardları Enstitüsü Harmonize Dökümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası Kullanma Hakkı); CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standardları kapsamındaki kablo ve kordonların, ilgili CENELEC Harmonize Dökümanlarıyla uyumlu Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE-HAR Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE-HAR Markası kullanılacak kablo ve kordonların ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve cinsini belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

AVRUPA ANAHTAR MARKASI
Avrupa Anahtar Markası (KEYMARK) Uygunluk Belgesi; Avrupa Standardları Kapsamındaki Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazların ilgili Avrupa Standardına uygunlugunu belirten ve aktedilen sözleşme ile Avrupa Anahtar Markası (KEYMARK) kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde Avrupa Anahtar Markası (KEYMARK) kullanılacak ürünlerin ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve cinsini belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

CB DENEY BELGESİ
CB Deney Belgesi; Elektrikli cihazların belgelendirilmesi ve uygunluk deneyleri ile ilgili IEC sistemine (IECEE-CB Certification Scheme) uygun olarak firma adına, muayene ve deney yapılan her ürün için ayrı ayrı düzenlenen ve üzerinde ürünün ticari markasını, sınıfını, tipini, türünü ve modelini belirten deney belgesidir.
CB Deney Belgesi, ilgili deney raporu ile birlikte geçerlidir.
BELGEYE SAHİP ÜRÜNLER, ANLAŞMAYA TARAF ÜLKE PAZARLARINDA SERBEST DOLAŞIR.

PARTİ MALI UYGUNLUK BELGESİ
Parti Malı Uygunluk Belgesi; bir defada incelemeye sunulan ürünün, alıcısının önceden belirlediği teknik esaslara uygun bulunması halinde, yanlız incelemesi yapılan parti için geçerli olmak üzere düzenlenen belgedir