Yabancı sermayeli Şirket kuruluşları
Şube- İrtibat Bürosu İşlemleri

Türkiye dışında tescilli şirketler ticari faaliyetlerini tanıtmak için Türkiye'de irtibat bürosu veya şube açabilirler. İrtibat büroları Şubelerden farklı olarak gelir getirecek ticari faaliyetlerde bulunamazlar ve tüm giderleri dışarıdan Türkiye'ye getirilecek yabancı para ile karşılanır.
İrtibat Bürosu işletme izinleri 3'er yıllık süreler için verilmekte olup bu sürelerin sonunda izin uzatma başvurusunun yapılması gerekmektedir.

İrtibat bürosu kuruluşu için yabancı sermaye genel müdürlüğünden kuruluş izni alınması zorunludur.
Kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra, büronun faaliyette bulunacağı ofisin açılış işlemlerinin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlarda kayıtlarının tamamlanması Mali Müşavirimiz tarafından yapılmaktadır.
İrtibat büroları Şubelerden farklı olarak gelir getirecek ticari faaliyetlerde bulunamazlar ve tüm giderleri dışarıdan Türkiye'ye getirilecek yabancı para ile karşılanmak zorundadır.
İrtibat Bürosu işletme izinleri 3'er yıllık süreler için verilmekte olup bu sürelerin sonunda izin uzatma başvurusunun yapılması gerekmektedir.
İrtibat bürosu kuruluş başvurularında kullanılacak belgelerin asılları istenmekte olup, ana şirketin tescil edildiği ülkede resmi makamlarınca tasdik edilmesi ve onaylanması da gerekmektedir.
KURULUŞ SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER
- Kuruluş iznini takiben İrtibat Bürosunun yerel vergi dairesine kaydolması ve Vergi Dairesi Kayıt Belgesinin bir örneğinin kuruluş tarihinden itibaren 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne verilmesi gerekmektedir

- İrtibat büroları yıllık faaliyetlerini takip eden yılının en geç Mayıs ayı içinde aynı makama bildirmelidir. Bunun için " İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu" kullanılır ve İrtibat bürosunun harcamalarının yurt dışından getirtilen dövizlerle karşılandığı belgelenir

- İrtibat bürolarının kapatılması durumunda vergi dairesinden alınacak 'İş Bırakma ve Yoklama Fişi" Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Kapanış sonundaki bakiye dışında herhangi bir miktar transfer edilmeza