VEKALETNAME iş bazında düzenleneceği için gerekli işlemlerde istenecektir.