Telefon: (216) 450 29 20-21    Mail: [email protected]

Sinai Mülkiyet Hakları
Buluşların ve yeniliklerin yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır.Sınai mülkiyet hakları ;

Patentler ve Faydalı Modelleri,
Ticaret ve Hizmet Markalarını,
Coğrafi İşaretleri,
Endüstriyel Tasarımları,
Entegre Devre Topografyaları, kapsamaktadır.

Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda Yapılan Yasal Düzenlemeler
Türk Patent Enstitüsü kurulduktan sonra, sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korumasını sağlamak üzere, yeni ve uluslararası mevzuata uygun yasal düzenlemelerin hazırlanmasına başlamıştır. Bu düzenlemeler 27.06.1995 tarihili Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.Yürürlüğe giren yasal düzenlemeler;

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;

Ayrıca 22.09.1995 tarihinde yayınlanan 566 Sayılı İlaçların Patent Kapsamına Alınmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile ilaç üretim usulleri ve ilaç ürünlerinin korunmasına ilişkin düzenlemede yürürlüğe girmiştir.
Yukarıda belirtilen Kanun Hükmünde Kararnamelere ait bazı değişiklikler ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ihlalinde verilecek cezaları belirlemek amacı ile 03.11.1995 tarihinde 4128 sayılı Kanun da yürürlüğe konulmuştur.

Yukarıda belirtilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin uygulama şeklini gösterir yönetmelikler de yine 1995 yılında uygulamaya konulmuştur.

4128 Sayılı Cezalara İlişkin Kanun
03.11.1995 tarih ve 4128 sayılı yasa ile hak sahibine tanınan münhasır yetkilerin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımı tecavüz olarak değerlendirilmiş ve bu durum hukuk ve ceza davaları ile yaptırıma bağlanmıştır. Hukuk davalarında tecavüzün önlenmesi, kaldırılması, maddi ve manevi tazminat, ceza davalarında ise caydırıcılığı sağlayıcı nitelikte para ve hapis cezaları ile işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası öngörülmüştür. Bu cezalar suçun niteliğine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis, üç yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezası şeklinde uygulanmaktadır

Nes Danışmanlık

Firmamız, 16 yılı aşkın süredir hizmet sektöründeki tecrübesi ile İstanbul merkezli olarak Türkiye geneline hizmet vermektedir. Öncelikli amacımız Doğru bilgi ,dürüst davranış , kaliteli iş ve en kısa zamanda hizmet vererek kendi alanında örnek bir kuruluş olmaktır. İşimizin gereği olarak hızlı, doğru ve çabuk sonuç alınmasıdır.

Mesleki bilgimizde kenara atılamaz tecrübemizle tüm işlerimizde çözüme ulaşmakta, ayrıca periyodik olarak müşterilerimizi değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmekteyiz. 

E-Bülten

Bizi Takip Etmek için Kayıt Olunuz

İletişim

Adres: Osmanağa Mahallesi Canan Sokak No : 21 D:5 Kadıköy - İSTANBUL

Telefon: (216) 450 29 30

Faks: (212) 245 52 41

Web: nesdanismanlik.com