Telefon: (216) 450 29 20-21    Mail: [email protected]

GSM Ruhsatı

Turizm Bak. Sertifikalandırma işlemleri (Telif hakları kapsamında)

Turizm Bak Kayıt ve Tescil İşlemleri

Tarım Bakanlığı Pulvarizatör ruhsatı (İthal-İmal) işlemleri
İthal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıda belirtilen belgeler istenir.
a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-2’de yer alan spesifikasyon (2 adet),
b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ile var ise, üretiminin yapıldığı ülkedeki yetkili deney kuruluşunca düzenlenmiş deney raporu ve onaylı Türkçe tercümesi (2 adet),
c) Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili; imalat, ithalat, satış gibi hususların herhangi birinin bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin aslı veya onaylı sureti,
ç) Ruhsat talebinde bulunulan ürünün Türkiyede ruhsatlandırılması ve satışı ile ilgili, ruhsatname geçerlilik süresini kapsayacak biçimde;
1) İhracatçı firma tarafından, ithalatçı firma adına verilen şekli Bakanlıkça belirlenen yetki belgesinin orijinali ve tercümenin orijinalinden yapıldığını belirtir onaylı Türkçe tercümesi,
2) İhracatçının imalatçı olmaması durumunda, imalatçı tarafından ihracatçıya verilen yetki belgesinin orijinali ve onaylı Türkçe tercümesi,
d) Alet ve makinenin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildirir, şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,
e) Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen ithal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir makbuzun aslı veya makbuzda ürünün ticari adı belirtilmişse onaylı sureti. (2011 yılı için :1.000 TL, Vergi Dairelerine, Vergi Kodu 9069 Diğer Harçlar Kalemine ödenir).
f) Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin aslı veya onaylı sureti (2 adet),
g) Ruhsat başvurusunda bulunulan ürüne ait, proforma fatura ile onaylı Türkçe tercümesi.
Notlar:1) Her bir alet makine ruhsat başvurusu için ayrı bir dosya hazırlanmalıdır.
2) Onayların noterden yapılması zorunlu olmayıp, belgeyi veren kurum ve firma nezdinde yapılabilir.
3) Tercümeler yeminli tercümanca yapılmalı ve asıl belgeden yapıldığı mutlaka belirtilmelidir.

Nes Danışmanlık

Firmamız, 16 yılı aşkın süredir hizmet sektöründeki tecrübesi ile İstanbul merkezli olarak Türkiye geneline hizmet vermektedir. Öncelikli amacımız Doğru bilgi ,dürüst davranış , kaliteli iş ve en kısa zamanda hizmet vererek kendi alanında örnek bir kuruluş olmaktır. İşimizin gereği olarak hızlı, doğru ve çabuk sonuç alınmasıdır.

Mesleki bilgimizde kenara atılamaz tecrübemizle tüm işlerimizde çözüme ulaşmakta, ayrıca periyodik olarak müşterilerimizi değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmekteyiz. 

E-Bülten

Bizi Takip Etmek için Kayıt Olunuz

İletişim

Adres: Osmanağa Mahallesi Canan Sokak No : 21 D:5 Kadıköy - İSTANBUL

Telefon: (216) 450 29 30

Faks: (212) 245 52 41

Web: nesdanismanlik.com