Telefon: (216) 450 29 20-21    Mail: [email protected]

Garanti Belgesi örneği

GARANTİ   BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:  

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Yetkilinin   İmzası:

Firmanın   Kaşesi:

 

 

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura   Tarih ve Sayısı:

Teslim   Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin   İmzası:

Firmanın   Kaşesi:

Malın

Cinsi:

Markası:

Modeli:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

1)Garanti süresi, malın teslim   tarihinden itibaren başlar ve ……….yıldır.   (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2)Malın bütün parçaları dahil   olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3)   Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini   isteme,

haklarından birini kullanabilir.

 

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz   onarım hakkını seçmesi durumunda   satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir   ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya   yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya   ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin   bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin,   ücretsiz onarım hakkını kullanması   halinde malın;

-   Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-   Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-   Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya   ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel   indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin   talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,   üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve   kamyonetler için ise 30 iş gününü   geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili   servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında   ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi   halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer   özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek   zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde   geçen süre garanti süresine eklenir.

 

7)Malın kullanma kılavuzunda   yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti   kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan   haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda   yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici   Mahkemesine başvurabilir.

 

9)Satıcı tarafından bu Garanti   Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi   Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

 

 

Nes Danışmanlık

Firmamız, 16 yılı aşkın süredir hizmet sektöründeki tecrübesi ile İstanbul merkezli olarak Türkiye geneline hizmet vermektedir. Öncelikli amacımız Doğru bilgi ,dürüst davranış , kaliteli iş ve en kısa zamanda hizmet vererek kendi alanında örnek bir kuruluş olmaktır. İşimizin gereği olarak hızlı, doğru ve çabuk sonuç alınmasıdır.

Mesleki bilgimizde kenara atılamaz tecrübemizle tüm işlerimizde çözüme ulaşmakta, ayrıca periyodik olarak müşterilerimizi değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmekteyiz. 

E-Bülten

Bizi Takip Etmek için Kayıt Olunuz

İletişim

Adres: Osmanağa Mahallesi Canan Sokak No : 21 D:5 Kadıköy - İSTANBUL

Telefon: (216) 450 29 30

Faks: (212) 245 52 41

Web: nesdanismanlik.com